LAATSTE NIEUWS - 2021

Heeft u een nieuwtje? Laat het ons weten: webmaster@kbowanssum.nl


Oude berichten vindt u op de pagina Archief>Laatste Nieuws 2019,2020

De nieuwsbrieven van KBO-PCOB zijn te zien op de pagina Nieuws KBO-PCOB

**************************************************************************************************************

Nieuws inzake corona staat op de corona-pagina. Klik hier.
(geplaatst: 19-12-2021)


**************************************************************************************************************

Kerstattentie


In de week voor kerstmis hebben de dames van werkgroep “Kerstviering” een attentie bij alle leden bezorgd, namens KBO Wanssum. Het bijgevoegde kaartje raakt ons allemaal in deze hectische tijd, in de tekst wordt benoemd dat eenieder iets voor een ander kan betekenen. “Iedereen kan een licht worden in de duisternis van een ander!” De dames van de werkgroep worden heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat ze aan het samenstellen van de attentie hebben besteed en de tijd die ze in het persoonlijk bezorgen hebben gestoken.
De kerstverrassing / kerstattentie werd door de leden zéér op prijs gesteld gezien de enthousiaste reacties die we hebben mogen ontvangen.(geplaatst: 27-12-2021)


kerststukje 2021
kerstattentie - 23-12-2021
23-12-2021 - kerstattentie

**************************************************************************************************************

Kerstgedachte
(geplaatst: 19-12-2021)


**************************************************************************************************************

Groen


De groenmedewerkers worden hartelijk bedankt voor de werkzaamheden die

vóór en dóór “Sectie Groen” zijn verricht.


De gebruikelijke jaarafsluiting kon niet doorgaan vanwege de bekende

coronamaatregelen.

Voor de inzet in het afgelopen jaar, 2021, hebben de groenmedewerkers een welverdiende attentie ontvangen.


(geplaatst: 19-12-2021)


**************************************************************************************************************

Contributie 2022


De jaarlijkse contributie zal eind januari 2022 automatisch worden geïnd

voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven.

Heeft u (nog) geen automatische incasso afgegeven en wilt u van deze

mogelijkheid gebruik maken dan kunt u dit kenbaar maken bij de

penningmeester van KBO Wanssum.


Mocht u geen gebruik willen maken van de automatische incasso, dan vragen wij u om zelf de jaarlijkse bijdrage te voldoen.

Het bankrekeningnummer staat op deze website vermeld onder het kopje  "Lidmaatschap". 


(geplaatst: 12-12-2021)


**************************************************************************************************************

Bericht van KBO-Limburg


Omnibuzz is een samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten voor doelgroepenvervoer. Ouderen vanaf 65 jaar kunnen vanaf 1 december 2021 gratis reizen naar de locatie voor hun boosterprik.


Persbericht:


Eerder dit jaar hebben de ouderen ook van het gratis vervoer gebruik gemaakt

tijdens de eerste en tweede vaccinatieronde.

Tot op heden heeft Omnibuzz in het kader van de eerste en tweede prik voor

niet-klanten ruim 14.500 ritten uitgevoerd. Het besluit om de ouderen ook nu

weer gratis te laten reizen met Omnibuzz is een logische. De gemeenten

willen dat zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid zijn om de boosterprik te krijgen.

Bovendien gebeurt het reizen met Omnibuzz volgens de geldende COVID-19 maatregelen en dus zo veilig mogelijk. Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie, net als bij de eerste en tweede vaccinatie, ook weer gratis.

Niet-klanten kunnen hun rit rechtstreeks regelen door contact op te nemen met ritreservering van Omnibuzz, telefoonnummer 0900 – 0699.


(geplaatst: 5-12-2021)


**************************************************************************************************************

W.I.P.
In Wanssums Nieuws van woensdag 24 november 2021

staat  een bericht  van Wanssums Informatie Punt over

de boostervaccinatie (extra – derde- prik).


Het W.I.P. is beschikbaar, mocht u vervoer nodig hebben bij het halen van deze boosterprik.


(geplaatst: 5-12-2021)


**************************************************************************************************************

H. Mis / herdenkingsdienst


De H. Mis / herdenkingsdienst die voor zondag 28 november staat gepland, is geannuleerd vanwege de nieuwe coronamaatregelen die 13 november 2021 zijn ingegaan. In overleg met het Gemengd Koor en Fanfare Concordia wordt naar een nieuwe datum gekeken, zodra het verantwoord en veilig voor iedereen is om de kerkdienst te kunnen bezoeken.


(geplaatst: 15-11-2021)


**************************************************************************************************************

Inloopmiddag


In overleg van de vrijwilligers van de inloopmiddag en het dagelijks bestuur KBO Wanssum is besloten dat de inloopmiddag de komende drie weken (15 november – 22 november – 29 november) niet wordt gehouden. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen waaronder anderhalve meter afstand houden, is het bijna niet mogelijk om te kaarten, te bridgen, spelletjes te doen.


(geplaatst: 15-11-2021)


**************************************************************************************************************

PC club


Er wordt gekeken naar een betere structuur in de overdracht van kennis naar de deelnemers. Daar komt bij dat moeilijk aan de opgelegde coronamaatregelen kan worden voldaan. Het besluit om de clubavond op 15 november te annuleren, wordt door het bestuur KBO Wanssum ondersteund. In afwachting van de komende ontwikkelingen wordt bekeken of de volgende clubavond op 20 december aanstaande doorgang kan vinden.


(geplaatst: 15-11-2021)


**************************************************************************************************************

Samen Tafelen


Woensdag 8 december staat het Samen Tafelen in het teken van kerstmis.

Wilt u aanschuiven voor een héérlijk kerstmenu, dan kunt u zich tot en met

30 november aanmelden.


Aanmelden is mogelijk bij Toos (telefoon 0478 531873) of

bij Tonnie (0478 532287).

De eigen bijdrage is € 8.00 per persoon. Niet leden KBO Wanssum betalen € 10.00 per persoon.


(geplaatst: 15-11-2021)


**************************************************************************************************************

Rabo ClubSupport


                             Dinsdagavond 9 november is de afsluiting

                             van Rabo ClubSupport gevierd. Tijdens de

                             finaleuitzending werden alle deelnemende

                             verenigingen en stichtingen gefeliciteerd

                             met het behaalde bedrag. KBO Wanssum mag

                             een cheque ter waarde van € 551.95 tegemoet zien.

Iedereen  hartelijk bedankt voor de stemmen die op KBO Wanssum zijn

uitgebracht en zo een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.


(geplaatst: 15-11-2021)


**************************************************************************************************************

ALV-vergadering


Op 21 oktober 2021 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.


Deze bijeenkomst werd afgesloten met een quiz waarin de kennis van de aanwezige leden werd getoetst.


Een samenvatting van de jaarvergadering en een aantal foto’s die deze middag zijn gemaakt vindt u onder het kopje “ALV / Jaarvergadering”. – klik hier


(geplaatst: 4-11-2021)


**************************************************************************************************************

Jeu de Boules


De spelers van Jeu de Boules hebben er voor gekozen om binnen te boulen tijdens de winterperiode. Afmelden is niet noodzakelijk. Elke woensdagmiddag verzamelen de jeu-de-boulers zich 

rond 13.15 uur bij Poels in Meerlo.


Om 13.30 uur wordt begonnen met de onderlinge wedstrijden.

De spelers moeten nog ervaren hoe het bevalt met de luchtverversing /

ventilatie.


Er wordt een bijdrage van € 2.50 per persoon voor de koffie/thee gevraagd.

An zorgt, zoals gewoonlijk, voor de koekjes.


Hopelijk kunnen de jeu-de-boules spelers nog vele gezellige middagen binnen boulen.


(geplaatst: 27-10-2021)


**************************************************************************************************************

Kunst & Cultuur


                                    De dames van Kunst & Cultuur hebben tijdens de algemene ledenvergadering

                                    aangegeven dat het bezoeken van de “Risk Factory” géén verkooppraatje is.
                                    Risk Factory is opgebouwd in de oude brandweerkazerne in Venlo. Senioren,                                        maar ook basisschoolleerlingen, leren er op een speciale manier over risico’s                                        en gevaren op het gebied van gezondheid en veiligheid. Veiligheidsregio                                              Limburg-Noord heeft met deze opzet ingestemd.


Gezond en veilig zijn, heb je deels in eigen hand. Het begint met zelfredzaamheid. In Risk Factory Limburg-Noord beleven senioren risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid.
Met realistische en interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, groepsdruk, 1-1-2 bellen en (positieve) gezondheid, ervaren ze (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren de senioren hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.


De scenario’s voor senioren zijn in afstemming met KBO Limburg ontwikkeld. Ook zijn praktijkervaringen van hulpverleningsdiensten hierin meegenomen.
U kunt zich nog aanmelden voor een bezoek aan de Risk Factory. De kosten voor een bezoek (busreis + koffie/thee met vlaai) bedragen € 12.50 per persoon.
Deze bijdrage moet bij vertrek naar Venlo worden voldaan. Mogelijke datums zijn: 4 november – 11 november – 18 november. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer op een briefje, geef aan welke datum(s) u niet mee kunt gaan. Dit briefje kunt op de Meerlosebaan 19 bezorgen. Telefonisch contact is ook mogelijk: 0478 511 186 (Maria van Oosterhout).


Ook niet-leden KBO Wanssum kunnen zich voor een leerzaam bezoek aan de Risk Factory opgeven.


(geplaatst: 27-10-2021)


**************************************************************************************************************

Samen Tafelen


De gasten kwamen woensdag 13 oktober vol verwachting De Zandhoek binnen gelopen. Welk menu zou er vandaag op de kaart staan? Daarnaast is het samenzijn, elkaar ontmoeten en even bijpraten ook van belang. In een gezellige sfeer samen eten. Zelf een keer niet te hoeven koken, maar gewoon wachten tot het eten wordt geserveerd. De 23 aanwezige gasten waren enthousiast en tevreden.
Wilt u ook kennismaken met “Samen Tafelen”? Dat kan op woensdag 10 november aanstaande.


(geplaatst: 14-10-2021)


**************************************************************************************************************

Kunst & Cultuur


De dames van sectie K&C hebben voor donderdag 14 oktober een  filmvoorstelling  georganiseerd. De belangstellenden hebben een film over de wederopbouw van  Venray in de periode van 1944 tot 1970 gezien. Iedereen was onder de indruk van  deze wederopbouw.

De titel van de documentaire is treffend gekozen

“Venray - Herrezen uit het puin”. Tot 9 januari 2022 kan de expositie in het

Venrays Museum worden bezocht.

De expositie toont unieke foto’s, objecten en een bijzondere film over de periode

van 1946 tot 1970. Bij deze expositie bezoekt u het museum en de toren van de

ernaast gelegen Petrus Bandenkerk.


De tentoonstelling is alleen op vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken.


(geplaatst: 14-10-2021)


**************************************************************************************************************

Zwerfboekenkast


KBO Wanssum heeft een groot assortiment boeken in het gemeenschapshuis staan die door iedereen geleend kunnen worden. Er staan naslagwerken, historische romans, literaire thrillers, grote-letter boeken en ook jeugd en kinderboeken.


Helaas is de uitleen beperkt tot de maandag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Dat betekent dat mensen die werken op dat moment niet kunnen komen.

En dat is toch jammer.
Een oproep aan alle inwoners van Wanssum die misschien interesse hebben

om een leenkast in de tuin te plaatsen of winkeliers die plaats hebben om

een kast in de zaak te zetten.
Mensen kunnen gratis boeken meenemen en eventueel terugbrengen maar

ook zelf boeken inleveren.


Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich melden bij de KBO-verzorgers van de Zwerfboekenkast en gaan wij intern bekijken hoe we een en ander kunnen verwezenlijken.
Wij houden ons ook van harte aanbevolen voor een boekenrek dat anders naar de kringloop zou gaan!


Annie Engels                    Telefoon:    0478 532 137
Mirka Kraan                     Telefoon:     0478 562 887
Maria van Oosterhout      Telefoon:     0478 511 186


(geplaatst: 9-10-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Vrijdag 8 oktober heeft het vaste wandelteam een wandel- / ontdekkingstocht van ongeveer 7.5 kilometer gelopen. De route liep via Krekelkamp – Windmolenzijweg – Eerste Mussenbergweg – Bergweg – Pluisbergweg – Bergsboslaan – pauze in Meerlo – Moleneind – Holstraat. Via de Postbaan werd terug naar Wanssum gelopen omdat het pad langs de Groote Molenbeek te nat / modderig was. Een mooie route door het bos waarbij diverse soorten paddenstoelen werden gespot. U bent van harte welkom om mee te wandelen!
(geplaatst: 8-10-2021)


Stinkzwam - wandelen - 08-10-2021_143241
Vliegenzwam - wandelen - 08-10-2021 _143356
Wandelen - 08-10-2021_141940

**************************************************************************************************************

Rabo Clubsupport

(geplaatst: 3-10-2021)


**************************************************************************************************************

Kienen


                            Donderdag 30 september kwamen de gasten even voor twee uur binnen.

                            Ze genoten van het weerzien. Het was fijn dat het kienen weer mocht beginnen.

                            De kaarten en de fiches werden klaar gelegd. Iedereen voelde een gezonde

                            spanning toen de getrokken nummertjes werden geroepen. En ja hoor, “KIEN”                                   werd meerdere keren tijdens deze middag gehoord. Gezellig, komen de volgende keer weer, werd meermaals gezegd bij het afscheid.


De volgende kienmiddag staat voor donderdag 28 oktober op de agenda.


(geplaatst: 30-09-2021)


**************************************************************************************************************

Computerclub


                             Maandag 20 september hadden wij een geslaagde herstart van de Computerclub –

                             KBO Wanssum. Jelle van Neerven gaf een presentatie over veilig werken met de

                             computer. Diverse onderwerpen kwamen aan bod zoals, veiligheid van berichten,

                             virussen, maar ook oplichting via internet / via email / via sms / babbeltrucs. Vier

                             nieuwe leden hebben wij kunnen verwelkomen én kunnen enthousiasmeren om

                             aan te sluiten bij de computerclub. Er zijn afspraken gemaakt met de locatie voor

                             bijeenkomsten op de volgende maandagavonden: - 18 oktober – 15 november – 20 december. Graag tot ziens op genoemde data. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.


Loop gerust binnen, kom een keertje kijken.


(geplaatst: 24-09-2021)


**************************************************************************************************************

Kienen

                         

                           De eerste kienmiddag van 2021 wordt georganiseerd op donderdag 30 september                               aanstaande. De organisatoren hebben leuke prijsjes ingekocht. Ze hopen veel                                     belangstellenden te kunnen verwelkomen. Koffie en thee staat klaar voor iedereen                             die deelneemt aan deze kienmiddag. Kom gerust een keertje kijken, sfeer                                           proeven, en gokje wagen. En wie weet, gaat u met een prijsje naar huis.


De kienmiddag vindt plaats in gemeenschapshuis De Zandhoek van 14.00 uur tot 16.00 uur.


(geplaatst: 27-09-2021)


**************************************************************************************************************

Kunst & Cultuur


Na een lange tijd mogen en kunnen wij, sectie Kunst & Cultuur,

weer activiteiten organiseren. De eerste activiteit vindt binnenkort plaats.

Donderdag 14 oktober zullen wij een film vertonen over de wederopbouw

van Venray.


De film is te zien in gemeenschapshuis De Zandhoek en begint om 14.00 uur.


Uiteraard kunt u ook genieten van koffie of thee met stukje vlaai op deze middag.

Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd. Zet deze datum alvast in uw agenda!


In het volgende Wanssums Nieuws vindt u een inschrijfformulier voor deze activiteit.


(geplaatst: 27-09-2021)


**************************************************************************************************************

Inloopmiddag

 
                          Blauwdrukken maken bij de inloopmiddag.
                          De afgelopen weken waren we op de maandagmiddagen weer creatief bezig.

                          Er werden blauwdrukken gemaakt. We hadden een deel van de Zandhoek ingericht                            als “donkere kamer” met een plek om de natte papieren op te hangen zonder dat er                       licht bij kon.


We gebruikten aquarelpapier dat we hebben ingestreken met een lichtgevoelige vloeistof. Dat moest drogen in het donker. Daarna konden we in het schemerdonker onze papieren beleggen met verzamelde plantjes en ze dan inklemmen tussen een wissellijstje met glas ervoor. Dan naar buiten om het papier in de zon te laten belichten. Gelukkig was er genoeg zon in de afgelopen weken.


Na het belichten gingen de papieren in een bak water om uit te spoelen en daarna konden ze gewoon aan een waslijn drogen. Waar de zon de lichtgevoelige vloeistof niet had beschenen bleef de afdruk van de plantjes mooi wit en de rest kleurde donker blauw.


Een activiteit die bij bijna niemand bekend was en heel leuk om te doen.


(geplaatst: 27-09-2021)


**************************************************************************************************************

Kunst & Cultuur


In oktober/november willen wij, sectie Kunst & Cultuur een uitstapje

maken  naar Risk Factory in Venlo.
Gezond en veilig zijn, heb je deels in eigen hand. Het begint met

zelfredzaamheid.

In Risk Factory Limburg-Noord beleven senioren risico’s op het gebied van

gezondheid en veiligheid.


Met realistische en interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, groepsdruk, 1-1-2 bellen en (positieve) gezondheid, ervaren senioren (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren senioren hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.


De scenario’s voor senioren zijn in afstemming met KBO Limburg ontwikkeld. Ook zijn praktijkervaringen van hulpverleningsdiensten hierin meegenomen.
We gaan met een bus naar Risk Factory Venlo. Daar wordt koffie / thee met vlaai aangeboden. De kosten voor dit uitstapje bedragen 12,50 euro per persoon.


In het volgende Wanssums Nieuws vindt u het inschrijfformulier voor deze activiteit.


(geplaatst: 27-09-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


                            In goed overleg is besloten de activiteit “Wandelen” naar de even kalenderweken

                            te verplaatsen. Dit betekent dat de eerstvolgende wandeling aanstaande vrijdag 24

                            september (week 38) plaatsvindt. Verzamelen tot 13.30 uur bij gemeenschapshuis

                            De Zandhoek / kerkplein. Haal je wandelschoenen tevoorschijn en loop een keertje

                            mee.(geplaatst: 21-09-2021)


**************************************************************************************************************

Fietsen – dagtocht 16 september


Vanuit Dekkers Tweewielers zijn we met 8 personen om 11. 00 uur met een zonnetje en 20 graden vertrokken voor een route vol verassingen. Toos Lommen leidt ons linksom en dan weer rechtsom door paden, straten en wegen. Onze eerste stop was een “buurtkapel” in Lottum onder de bescherming van de “Heilige Familie”. Er werden meerdere kaarsjes aangestoken, en ieder voor zich had een (klein) gebed. Ook werd er namens de fietsgroep KBO Wanssum een dankbaarheidsstukje geschreven in het gastenboek. Daarna werd de tocht voortgezet richting Grubbenvorst naar “De speeltuin van Mart Roeffen”.

Daar om 12.30 uur aangekomen,

dus... tijd voor onze meegenomen lunch.We waren blij verrast dat wij, als senioren,

vrij spel mochten hebben in de speeltuin.

En dáár werd goed gebruik van gemaakt,

met veel speelplezier! Om 13.15 uur weer op

weg naar de volgende uitdaging.

De route liep via Grubbenvorst naar Velden,

het pontje over.


Vandaar via diversen knooppunten een stop

bij Landgoed Arcen “Het Straelensbroek”,

knooppunt 46, onderdeel van het Limburgs landschap. Via de uitzichttoren aldaar hadden we een prachtig uitzicht over de Lingsforterbeek met zijn natuurlijke grenswateren.


Na een mooie stopplaats weer verder via Hanikerweg (Lomm) kruising Lange Heg en Schandelo – Lingsforterweg richting Arcen. Daar was de bestemming voor een hapje en drankje naar keuze bij … Alt Arce. Het was een gezellig samenzijn, waarin de mooie dag werd besproken en de nodige verhalen werden uitgewisseld. Tevreden en voldaan werd het tijd om naar huis te gaan richting Wanssum. Weer terug op de fiets was het al wat frisser geworden. We kwamen om18.15 uur in Wanssum aan zonder verdere problemen. Na ongeveer 53 kilometer te hebben gefietst, waren we weer veilig thuis.


Hartelijk dank voor ieders bijdrage aan deze mooie en bijzondere dag!!


(geplaatst: 21-09-2021)


1. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4142
2. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4132
3. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4131
4. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4130
5. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4129
6. fietstocht 15 september 2021 - IMG-4153
7. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4151
8. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4150
9. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4148
10. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4147
11. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4189
12. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4188
13. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4187
14. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4178
15. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4181
16. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4175
17. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4173
18. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4172
19. fietstocht 16 september 2021 -  IMG-4170
20. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4168
21. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4155
22. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4171
23. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4212
24. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4211
25. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4207
26. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4198
27. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4197
28. fietstocht 16 september 2021 - IMG-4194

**************************************************************************************************************

Bericht van de gemeente Venray


                                 Hoe reis ik met bus en trein? En hoe gebruik ik een OV-chipkaart?
                                 Deze en veel meer vragen worden beantwoord tijdens de open dag van Arriva.
                                 De Open Dag is woensdag 22 september 2021 tussen 10.00 uur en 12.00 uur op                                   het NS station in Venlo.
                                 Op deze dag worden senioren wegwijs gemaakt in het reizen met openbaar                                         vervoer. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
                                 O ja… je kunt op deze dag tussen 09.00 uur en 12.00 uur gratis naar het station                                   in Venlo reizen. Even melden bij de chauffeur als bezoeker van de open dag.


Graag tot dan, woensdag 22 september!


(geplaatst: 21-09-2021)


**************************************************************************************************************

Groen

                                       

                    Regelmatig zult u in ons mooie dorp senioren zien die met veel plezier

                    in de gemeentelijke groenpercelen aan het werk zijn.

                    Gekleed in een oranje veiligheidshesje, zodat ze goed zichtbaar zijn.

                    En natuurlijk met een schoffel, hark of bezem in de hand.

                    Deze groenmedewerkers zorgen er namens KBO Wanssum voor dat het

                    groen er netjes en verzorgd bij ligt.


Dinsdagochtend is het vaste prik voor sectie groen om

aan de slag te gaan en de groenpercelen onkruidvrij te

maken, te schoffelen en bij te harken.

Als u meer wilt weten over deze buitenactiviteit, maak

dan eens een praatje met onze “schoffelaars”.


Misschien wordt u ook wel enthousiast om buiten bezig

te zijn  en  mee te  helpen bij het onderhoud van het

groen in ons dorp.


(geplaatst: 21-09-2021)


8. 14-09-2021 - Groen_083807
5. 14-09-2021 - Groen_083820
4. 14-09-2021 - Groen_083817
6. 14-09-2021 - Groen_083809

**************************************************************************************************************

Jeu de Boules


Jeu de Boules werd woensdag 8 september onder mooie,

zomerse temperaturen gespeeld. Er waren twaalf actieve

spelers aanwezig en twee enthousiaste toeschouwers die

de spelers aanmoedigden.

Er werd op drie banen gespeeld, zodat de nog steeds geldende

anderhalve-meter-afstand geborgd kon worden.

Halverwege werd een gezellige koffiepauze gehouden,

een pauze waarin de spelers eventjes op adem konden komen.


De groep spelers kan en mag nog steeds aangevuld worden.


(geplaatst: 13-09-2021)


8. Jeu de Boules - 08-09-2021_160853
7. Jeu de Boules - 08-09-2021_160856

*************************************************************************************************************

Inloop


Deelnemers aan de inloopmiddag, 6 september, vinden het fijn om elkaar weer te zien, samen te kletsen, samen een gezelschapsspel te spelen, samen te kaarten. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of kopje thee. Deelnemers zijn heel blij met de nieuwe kussentjes – mooi stevig en goede dikte. Het maakt het zitten een stuk aangenamer.


(geplaatst: 13-09-2021)


**************************************************************************************************************

Samen Tafelen


Woensdag 8 september mochten de dames van “Samen Tafelen” 21 gasten verwelkomen die aanschoven voor een warme maaltijd. Vier maaltijden werden bij KBO leden bezorgd. De dames Jo, Nellie, Thea, Tonnie en Toos van het “serveerteam” hadden de tafels mooi opgedekt en zorgden voor een hartelijk welkom. De dames An, Alice en Coy van het “kookteam” hebben een heerlijk menu bereid en opgediend.


Het menu bestond uit kippensoep met bosui en peterselie,

runderbraadstuk met champignons en jus, boontjes en

gekookte aardappelen. Als toetje werd chocolade vla met

meringue geserveerd.


De gasten hebben van deze heerlijke maaltijd genoten.
Afspraken voor de volgende keer “Samen Tafelen”,

woensdag 13 oktober, werden weer gemaakt.


(geplaatst: 13-09-2021)


1. Samen Tafelen - 08-09-2021_113814
2. Samen Tafelen - 08-09-2021_120224
3. Samen Tafelen - 08-09-2021_113744
4. Samen Tafelen - 08-09-2021_120118
5. Samen Tafelen - 08-09-2021_113909
6. Samen Tafelen - 08-09-2021_120242
7. Samen Tafelen - 08-09-2021_120343
8. Samen Tafelen - 08-09-2021_120240
9. Samen Tafelen - 08-09-2021_120319
10. Samen Tafelen - 08-09-2021_123705
12. Samen Tafelen - 08-09-2021_122158
12. Samen Tafelen - 08-09-2021_123010
13. Samen Tafelen - 08-09-2021_123707 (2)
14. Samen Tafelen - 08-09-2021-WA0000 - kopie (2)

**************************************************************************************************************

Bewegen voor senioren


                             Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt. Het houdt je langer fit. Botten en

                             spieren worden sterker, de coördinatie verbetert. Maar het is vooral ook leuk en

                             gezellig.

                             Zeker als je het in groepsverband doet, is het een leuke manier om in contact met

                             anderen te komen.


Gezondheidsstudio JustBeFit heeft een goed aanbod

dat prima aansluit bij senioren die  willen bewegen.

De kracht van de  Gezondheidsstudio zit in de

intensieve en  persoonlijke begeleiding.

Daarnaast wordt er samengewerkt met een

(sport)fysiotherapeut en een voedingsconsulent.


Klik hier naast voor het volledige document …
(geplaatst: 13-09-2021)


**************************************************************************************************************

Jeu de Boules


Woensdag 1 September 2021 speelde de groep Jeu de Boules van KBO Wanssum weer om de Hayke Janssen Trofee. Onder goede weersomstandigheden speelden 16 leden van onze groep ieder vier spellen. Na twee ronden kregen we in de pauze koffie met een stukje cake, die door enkele leden was gebakken. Lekker…


Slechts twee spelers wonnen de 4 door hen gespeelde ronden.

Jac Gielen en Berty Rutten. Omdat Berty in ZES pluspunten

meer scoorde dan Jac Gielen werd dus aan Berty Rutten de

Hayke Janssen Trofee uitgereikt door Will Janssen.


Het was weer een gezellige middag.(geplaatst: 5-09-2021)


4. Jeu de Boules - 01-09-2021 - YKFF1404
1. Jeu de Boules - 01-09-2021 - NVEC2954

**************************************************************************************************************

Fietsen


Donderdag 2 september, met elf fietsers, waarvan één op een “testfiets”, op weg richting Bergen. Via Oude Baan in Well, halverwege de bosweg in, en het fietspad uitgereden tot aan Wezerweg.

Deze overgestoken en verder fietsen, maar…


Uiteindelijk kwamen we in Bergen centrum binnen,

en konden we fijn op terrasje bij bakkerij Arts plaatsnemen.

Genoten van koffie en lekkers. Daarna overgestoken naar

Oud Bergen,  en linksom onder langs terug door het Elsteren

naar Hoofdstraat van  Well en de Koninginnebrug over

naar Wanssum.

En zo namen we weer afscheid van elkaar

na 32 km in de benen!


Het was een mooie dag met 23 graden.


(geplaatst: 5-09-2021)


1. Fietsen - 02-09-2021 - IMG-4106
2. Fietsen - 02-09-2021 - IMG-4100_Moment

**************************************************************************************************************

Koersbal


Op dinsdag 7 september en dinsdag 14 september

gaat de activiteit “Koersballen” niet door.
Er zijn op deze twee dagen te weinig deelnemers om

dit balspel te kunnen spelen.


Spoedige aanvulling van het aantal spelers is zéér wenselijk om

deze gezellige en sportieve activiteit voort te kunnen blijven zetten.


Bent u geinteresseerd, neem dan contact op met de contactpersoon van deze activiteit, mevrouw Tonnie Wijnhoven, 0478 – 532 287.


(geplaatst: 2-09-2021)


**************************************************************************************************************

Gymnastiek voor ouderen


                                              Deze activiteit vond in het verleden plaats in gemeenschapshuis

                                              De Zandhoek op de dinsdagochtend. Vanwege het teruglopende aantal                                                  deelnemers is besloten om samen te gaan werken met KBO Geijsteren.


                                               Met ingang van dinsdag 7 september aanstaande gaat de activiteit                                                         “Gymnastiek voor ouderen” weer van start onder leiding van de heer                                                   Geert Vennekens.


U bent van harte welkom om mee te doen.
De gymnastiek wordt gegeven van 09.00 uur tot 10.00 uur in het gemeenschapshuis “De alde schol”, in de Dorpstraat.


Contactpersoon voor Wanssum is mevrouw Maria Stevens, 0478 – 531 836.


(geplaatst: 2-09-2021)


**************************************************************************************************************

Computerclub


Na de afgelopen, hectische, corona periode kunnen én mogen we weer voorzichtig starten. Maandag 20 september is de ruimte vanaf 20.00 uur weer beschikbaar voor de computerclub. Koffie en thee staan voor de deelnemers klaar én voor iets lekkers erbij wordt gezorgd.


                                             Tijdens deze eerste bijeenkomst willen we inventariseren wat betreft                                                 het aantal deelnemers / belangstellenden voor de computerclub.                                                         Wellicht is er sprake van (hernieuwde) kennismakingen.
                                             Verder zal worden besproken hoe we op de meest praktische wijze een                                               zinvolle invulling kunnen en willen geven aan de volgende                                                                     bijeenkomsten. Een invulling waarin iedereen zich kan vinden.


Wat zal het fijn zijn om elkaar weer eens te zien. Laat even weten of je bij deze eerste bijeenkomst aanwezig bent.
Mocht je wel belangstelling hebben, maar maandag 20 september verhinderd zijn,

dan horen wij dit ook graag. Tot dan…


Telefoon Frans: 06 5518 7855 – fransenanneke@telfort.nl


(geplaatst: 2-09-2021)


**************************************************************************************************************

Informatie activiteiten 30 Augustus


Klik hier naast voor het volledige document.(geplaatst: 30-08-2021)


**************************************************************************************************************

Fietsen – 12 augustus


Het was fijn fietsweer. Met acht fietsers van start gegaan.

Deze middag is de Maas-fietsroute gedeeltelijk gevolgd.

De fietsers zijn op weg gegaan richting Arcen.


(geplaatst: 30-08-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen – 20 augustus


In een select wandelgezelschap werd koers gezet richting Geijsteren via de Blauwe Steen en de golfbaan waar deze dag het “Nationaal Open Matchplay Dames” werd gespeeld. Bij “Of Course” werd rechtsaf gegaan richting de boswachterswoning.


In Geijsteren werd gepauzeerd bij “De Wei bij de Kei”,

waar we over de rode loper mochten lopen.Na een lekker bekertje koffie / cappuccino weer

terug naar Wanssum gelopen.

Een gedeelte van het alom bekende Pieterpad

werd hierbij gevolgd.


Het was heerlijk wandelweer bij deze wandeling van ruim acht kilometer.


(geplaatst: 30-08-2021)


**************************************************************************************************************

Samen Tafelen – 27 augustus


Dames van “Samen Tafelen” zijn druk in de weer geweest met het

schoonmaken van kastjes, potten en pannen, serviesgoed, glaswerk

en zo meer. Nu alles meer dan een jaar niet gebruikt is vanwege de

geldende maatregelen, is een grondige schoonmaakbeurt wel wenselijk.

Alles staat nu weer fris te glanzen in de kastjes en op de schappen.

De vrijwilligers kunnen en mogen weer aan de slag om een heerlijke

maaltijd voor te bereiden voor iedereen die zich heeft aangemeld

voor de eerste keer “Samen Tafelen” in 2021.

(geplaatst: 30-08-2021)


7. 27-08-2021 - schoonmaken samen tafelen
2. 27-08-2021 - schoonmaken samen tafelen
4. 27-08-2021 - schoonmaken samen tafelen
6. 27-08-2021 - schoonmaken samen tafelen
3. 27-08-2021 - schoonmaken samen tafelen
1. 27-08-2021 - schoonmaken samen tafelen

**************************************************************************************************************

Viering Dag van de Ouderen Venray weer afgelast


Het feest op de Dag van de Ouderen in Venray, 1 oktober 2021, gaat opnieuw niet door.
De Centrale van Ouderenverenigingen heeft hiertoe besloten,

op advies van de commissie Dag van de Ouderen.
Aanvankelijk dacht de commissie nog dat de dag

nagenoeg zonder coronaregels gehouden kon worden.

De organisatie was rond, de artiesten waren geboekt.

De corona-persconferentie bracht echter slecht nieuws.

De culturele sector mag voorlopig niet vrijelijk aan de slag gaan,

maar moet rekening houden met beperkende voorschriften.
Dit betekent dat er slechts weinig ouderen in de schouwburg aanwezig mogen zijn. Wil de commissie meer mensen ontvangen, dan moet iedereen getest zijn, dit aan kunnen tonen en moeten er veel vrijwilligers zijn om alles in goede banen te leiden. De commissie Dag van de Ouderen zag zich voor een te grote opgave gesteld, maar ook voor een deel van de ouderen, waarvoor deze dag bedoeld is, zal het te veel rompslomp geven.


(geplaatst: 30-08-2021)


**************************************************************************************************************

Inloopmiddag - 2 augustus 2021


Vanwege de coronamaatregelen is al heel lang geen inloopmiddag meer geweest. Het was spannend deze eerste keer. Wie zal er komen en hoe gaat het na zo’n lange tijd. Er zijn twaalf mensen naar de inloop gekomen. Een paar “nieuwe” gezichten schoven deze middag aan. Leden die een keertje kwamen kijken. Helaas waren een paar leden, die in het verleden regelmatig naar de inloop kwamen, niet aanwezig. In het begin even met elkaar kennis gemaakt, gezellig zitten “buurten”. Na enige tijd is er een spelletje gespeeld “Vier op een rij”, een nieuw spel om te proberen. Een viertal aanwezigen wilden wel een kaartje leggen; het werd “Amerikaans jokeren”. De aanwezige leden hebben genoten van het gezellig samenzijn, de mogelijkheid om een praatje te maken, een kaartje te leggen of een spelletje te spelen.

Iedereen is welkom op de Inloopmiddag, wekelijks op de maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de kleine zaal van gemeenschapshuis De Zandhoek.

Loop gerust een keertje binnen om de sfeer te proeven, een kopje koffie of thee mee te drinken, een praatje te maken.

Tot ziens….(geplaatst: 4-08-2021)


02-08-2021 - inloop - IMG-3804
02-08-2021 - inloop - IMG-3806
02-08-2021 - inloop - IMG-3809
02-08-2021 - inloop - IMG-3803

**************************************************************************************************************

Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de inloopmiddag KBO Wanssum op maandag 2 augustus aanstaande in de Zandhoek voor een gezellig samenzijn.


We hopen dat we dan weer iedere week bij elkaar kunnen komen.
Iedereen is welkom tussen 14:00 en 16:00 uur.
Maandag 2 augustus aanstaande wordt koffie en thee gratis verstrekt.Op deze middagen is ook de Zwerfboekenkast weer geopend!

(geplaatst: 19-07-2021)


**************************************************************************************************************
Koersbal

                                       De Koersballers zijn vanaf dinsdag 3 augustus weer wekelijks vanaf 14.00

                                       uur welkom in de kleine zaal van het gemeenschapshuis De Zandhoek.                                                 Koersbal is een populaire sport onder ouderen. Deze balsport wordt binnen

                                       gespeeld.


Wilt u meer weten van Koersbal, uitleg krijgen over de spelregels en zo meer? U bent van harte welkom om een keertje binnen te lopen, de sfeer te proeven en te genieten van een kopje koffie of thee.


(geplaatst: 19-07-2021)


**************************************************************************************************************
Samen Tafelen


Samen tafelen / samen eten is fijner dan alleen. Bij Samen Tafelen draait

het om gezelligheid, een praatje maken met je tafelgenoten en samen met

elkaar genieten van een lekker driegangen-menu. Iedereen is welkom bij

deze maandelijkse activiteit.


Woensdag 8 september aanstaande kunt u aanschuiven bij Samen Tafelen.

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Toos (telefoon 0478 – 531873) of bij

Tonnie (0478-532287). De kosten zijn € 8.00 (acht euro) per persoon.
Niet leden KBO Wanssum betalen € 10.00 (tien euro) per persoon.
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk woensdag 28 juli
vanwege inkoop van álle ingredienten.


(geplaatst: 19-07-2021)


**************************************************************************************************************

Computerclub


Maandag 20 september staat de bijeenkomst gepland voor leden van de computerclub en belangstellenden die willen aansluiten bij deze activiteit. Verdere informatie volgt nog.


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************

Kienen


                                   Het kienen wordt ook weer opgepakt. De laatste donderdagmiddag van

                                   september worden de kienkaarten, de fiches, de 90 balletjes met nummers

                                   én natuurlijk de te winnen prijsjes klaar gezet. Onder het genot van een

                                   kopje koffie of thee worden de nummertjes afgeroepen.
Belangstellenden kunnen donderdag 30 september om 14.00 uur aanschuiven bij deze activiteit in de kleine zaal van gemeenschapshuis De Zandhoek


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************

Testfietsen


Donderdag 8 juli zijn zes fietsers op weg gegaan vanaf De Gagel 12. Er moest één fiets (e-bike) worden getest. De route bracht de fietsers via de Koninginnebrug naar Well, vervolgens werd naar Arcen koers gezet. Ongeveer halverwege werd de Rijksweg overgestoken om via Wellerlooi en de Twistedenerweg naar de boerderijcamping “Hoeve De Maasduinen” te fietsen. Hier werd genoten van een welverdiende pauze met koffie / thee en een lekker stukje vlaai. Uitgerust op de fiets gestapt om via een mooie fietsroute langs het Maasduinengebied uit te komen op de Wezerweg in Well. Na de brug over de Maas richting Wanssum te hebben gefietst, werd via een extra lus het mooie fietspad naar Blitterswijck gekozen om daarna koers te zetten naar de thuishaven Wanssum. Alle fietsers hadden genoten van een mooie, ongeveer 30 kilometer lange fietstocht.
Heeft u belangstelling, wilt u de sfeer proeven tijdens een fietstocht of een keer meefietsen?
Wekelijks op donderdagmiddag verzamelen de fietsers zich om 13.15 uur op De Gagel 12. Als er fietsen (e-bikes) getest moeten worden, krijgt de testfietser instructies van de monteur van Dekkers Tweewielers. Het vertreksein voor de (test)fietsers wordt kolkslag half twee (13.30 uur) gegeven.


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Onder begeleiding van vier heren werd vrijdag 9 juli via Krekelkamp, Helmeer en Bergsboslaan richting Meerlo gewandeld. Hier van een pauze op het terras genoten. Vervolgens via het Petranpad, de Holstraat en vervolgens het pad langs de Groote Molenbeek terug naar Wanssum gelopen. Een prachtig stukje natuur, waar de beek door het landschap meandert en koeien op hun gemak liggen te herkauwen.
Het Petranpad is een langeafstandswandeling van 112 kilometer die in negen etappes gelopen kan worden. Het leuke aan het Petranpad is het steeds wisselende landschap.
(geplaatst: 12-07-2021)


1. Petranpad-wandelen
3. Petranpad-wandelen
4. Petranpad-wandelen
2. Petranpad-wandelen

**************************************************************************************************************

Activiteiten


Wij, bestuur KBO Wanssum, kunnen melden dat de activiteiten worden opgestart in de maanden augustus en september. De wekelijkse activiteiten zoals – Inloopmiddag – Zwerfboekenkast – Koersbal – zijn toegankelijk vanaf maandag 2 augustus en dinsdag 3 augustus. De activiteiten die maandelijks worden gehouden zoals - Samen Tafelen – Kienen – Computerclub – worden in september weer aangeboden.


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************
Inloopmiddag


Vanaf maandag 2 augustus aanstaande bent u welkom bij de inloopmiddag

KBO Wanssum. De inloop vindt plaats in de kleine zaal van het gemeenschapshuis

De Zandhoek. Vanaf 14.00 uur kunt u binnenlopen voor een kopje koffie of thee.
De gastvrouwen staan klaar om u te ontvangen.


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************
Zwerfboekenkast


Met ingang van maandag 2 augustus kunt u weer boeken ruilen in de “Zwerfboekenkast”. Deze bevindt zich in de leeszaal van het gemeenschapshuis De Zandhoek. Boeken uitzoeken, meenemen, terugbrengen, ruilen is wekelijks mogelijk op maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************
Koersbal


                                    Koersballen wordt dinsdag 3 augustus weer opgepakt. Koersbal is een

                                    populaire sport onder ouderen. Deze balsport wordt vooral binnen gespeeld

                                    in tegenstelling tot het meer bekendere Jeu-de-Boule dat vooral buiten wordt

                                    beoefend. Koersbal in een balsport met een lange geschiedenis die wel

                                    honderden jaren terug gaat in de tijd. Wekelijks op dinsdagmiddag wordt                                              deze balsport vanaf 14.00 uur gespeeld in de kleine zaal van gemeenschaps-huis De Zandhoek.
Kom gerust een keertje kijken, proef de sfeer of speel een wedstrijd mee.
Belangstellenden én nieuwe leden voor deze activiteit zijn van harte welkom.


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************
Samen Tafelen


Samen tafelen / samen eten is fijner dan alleen. Gezellig eten is erg in trek.

Bij Samen Tafelen draait het om gezelligheid, een praatje maken met je

tafelgenoten en samen met elkaar genieten van een lekker driegangen-menu.

Iedereen is welkom om aan te schuiven bij deze maandelijkse activiteit.


Woensdag 8 september aanstaande kunt u aanschuiven bij Samen Tafelen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Toos (telefoon 0478 – 531873) of bij Tonnie (0478-532287). De kosten zijn € 8.00 (acht euro) per persoon.
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk maandag 26 juli in verband met inkoop van alle ingredienten.


(geplaatst: 12-07-2021)


**************************************************************************************************************

Activiteiten


Wij, bestuur KBO Wanssum, zijn samen met de contacpersonen aan de slag om de binnenactiviteiten op te starten. Zodra duidelijk is per wanneer een activiteit weer kan beginnen, word u hierover zo spoedig mogelijk geinformeerd.


(geplaatst: 4-07-2021)


**************************************************************************************************************

Jeu de Boules


Na een lange coronaperiode mogen we, als Jeu de Boules activiteit van KBO Wanssum, weer aan de slag. In de zomer boulen we op woensdagmiddag achter de kerk in Wanssum. In de winter en met slecht weer zijn we te gast bij familie Poels in Meerlo.


We beginnen steeds om half twee, verzoek om iets vroeger aanwezig te zijn.
Ondanks dat we met bijna 30 personen als lid van KBO Wanssum op woensdagmiddag Jeu de Boulen, zijn we op zoek naar nieuwe leden om onze club te versterken. Het is gezellig en je kunt actief buiten bezig zijn. Voor nieuwelingen zijn voorzieningen aanwezig. Kom op woensdagmiddag een kijkje nemen, dan kun je de sfeer proeven. Of neem contact op Jac Gielen, telefoon: 06 3816 7416
Overigens is Jeu de Boules baan achter de kerk openbaar toegankelijk met uitzondering van de woensdagmiddag.


Dus als je als vriendengroep of familie overdag of ‘s avonds eens een balletje wil gooien is dat mogelijk zonder verdere verplichtingen. Natuurlijk moet het weer dan wel mee werken, want door op een natte baan te spelen, kan veel schade aan de baan ontstaan. Ook is het mogelijk om de baan af te huren waarbij iemand van de Jeu de Boules club assisteert en zijn er voorzieningen aanwezig.


(geplaatst: 4-07-2021)


**************************************************************************************************************

Activiteiten


Vanaf 26 juni mag nagenoeg alles weer onbeperkt open. De basisregels zoals anderhalvemeter afstand houden en handen wassen, blijven nog steeds van kracht.


De binnenactiviteiten zullen binnenkort worden opgestart. Bestuur KBO Wanssum gaat deze week in overleg met de contactpersonen. Er wordt besproken hoe én op welke termijn de binnenactiviteiten kunnen worden opgepakt. De opstart kan per activiteit verschillend zijn. Vanzelfsprekend zullen de geldende basisregels worden gevolgd.


(geplaatst: 27-06-2021)


**************************************************************************************************************-
Wandelen


Vrijdag 25 juni was het schitterend wandelweer, zonnig met een zwak windje. Negen wandelaars stonden om half twee klaar om van start te gaan. Vanaf De Zandhoek werd via de jachthaven naar het recent geplaatste “Torentje van Den Schellaert” gewandeld. Vervolgens is er via de “stapstenen” koers gezet naar de Merelhof. Hier is uitgebreid de mooi aangelegde groentetuin bewonderd. Via de Stayerhofweg en de Stayerweg werd koers gezet naar het wandelpad dat onder de Koninginnebrug doorloopt. Daarna werd via de Brugweg, de Kulutsweg en de Krekelkamp terug gelopen richting Wanssum. De totale afstand van de wandeling was circa 8200 meter. Op een terras is na afloop nog genoten van heerlijke (ijs)koffie.

(geplaatst: 27-06-2021)


**************************************************************************************************************

Activiteiten


Aanstaande zaterdag wordt er een streep gezet door bijna alle coronamaatregelen. Vanaf 26 juni mag nagenoeg alles weer onbeperkt open en geldt er geen beperking meer voor bezoek. Alleen de basisregels zoals anderhalvemeter afstand houden en handen wassen, blijven nog van kracht.
De buitenactiviteiten van KBO Wanssum zijn inmiddels weer van start gegaan. De activiteiten die binnen plaatsvinden zullen ook weer worden opgestart. Bestuur KBO Wanssum gaat in overleg met de contactpersonen van deze binnenactiviteiten, bekijken hoe én op welke termijn dit kan worden opgepakt. Vanzelfsprekend zullen de geldende basisregels worden gevolgd.


(geplaatst: 20-06-2021)

**************************************************************************************************************

Alles over Senioren en veiligheid


In samenwerking met onder andere KBO-PCOB maakt het ministerie van Justitie en Veiligheid materialen om senioren te informeren over veiligheid. Er is een uitgebreide brochure ontwikkeld met informatie over diverse onderwerpen, waaronder de “babbeltruc”. Heeft u belangstelling voor een geprint exemplaar van deze brochure, dan kunt u uw interesse kenbaar maken bij het secretariaat KBO Wanssum. De brochure wordt dan zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.


(geplaatst: 20-06-2021)

**************************************************************************************************************-
Oogcafé Venray


In de laatste editie van VIA Venray woensdag 16 juni 2021, is op pagina 3 een artikel geplaatst over het oogcafé. De titel van het betreffende artikel: “Oogcafé help blinden en slechtzienden over de drempel”. Er wordt benoemd dat in het centrum van Venray blinden en slechtzienden letterlijk tegen obstakels aan lopen, zoals reclameborden op de stoep. Kortom een artikel dat de moeite waard is om te lezen.


(geplaatst: 20-06-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Voor vrijdagmiddag 11 juni was er een wandelroute voor belangstellenden uit gezet. Gezien de weersomstandigheden, warm met veel zon, is besloten om een route door het bos te lopen.

De zeven wandelaars hebben na 50 minuten wandelen genoten van een welverdiende pauze in Geijsteren. Na deze pauze is in 45 minuten tijd terug naar Wanssum gelopen.

Iedereen heeft volop genoten van de wandeling en toegezegd de volgende keer, vrijdag 25 juni,

weer mee te lopen.


(geplaatst: 13-06-2021)


**************************************************************************************************************

Jeu de Boules


                                       Er mag weer wekelijks “gejeu-de-gebould” worden op de woensdagmiddag

                                       vanaf  13.45 uur op de banen bij de kerk. Het advies is om nog steeds

                                       zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven daar waar dit mogelijk

                                       is bij jeu de boules. Ga er zelf voorzichtig en verantwoord mee om.

                                      Verder zullen de leden van de KBO Wanssum sectie Jeu de Boules het

                                      protocol van de NJBB (= de Nederlandse Jeu de Boules Bond) volgen.

      

                                      Wij wensen de spelers veel plezier.


(geplaatst: 7-06-2021)


**************************************************************************************************************

Fietsen


Het fietsen in groepsverband mag weer, gezien de versoepelingen die met

ingang van 5 juni zijn door gevoerd. Het testfietsen is een wekelijkse

activiteit op de donderdagmiddag. Er wordt om 13.00 uur verzameld bij

“Dekkers Tweewielers” – De Gagel 12.


De algemeen geldende coronamaatregelen waaronder anderhalve meter

afstand houden, worden in acht genomen.

Oók tijdens de pauze dienen de basisregels te worden opgevolgd. 


Wij wensen de fietsers veel fietsplezier.


(geplaatst: 7-06-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


                            De wandelaars gaan weer op pad. Deze activiteit vindt tweewekelijks plaats in de                                oneven weken op vrijdag middag. Vertrekpunt is gemeenschapshuis De Zandhoek,

                            13.30 uur. Vrijdag 11 juni kunt u uw wandelschoenen aantrekken en aansluiten bij

                            de wandeltocht die door de contactpersonen is uitgezet.  De nog steeds geldende

                            basisregels c.q. maatregelen worden in acht genomen. Denkt u aan zon

                            beschermende middelen, zoals zonnebrandcrème, pet, flesje water.


                           Wij wensen iedereen veel wandelplezier.


(geplaatst: 7-06-2021)


**************************************************************************************************************

KBO activiteiten


Tijdens de laatste persconferentie, vrijdag 28 mei, was er goed nieuws te melden. Met ingang van zaterdag 5 juni worden versoepelingen verder doorgezet. Buitenactiviteiten zijn weer mogelijk, met inachtneming van de basisregels, waaronder anderhalve meter afstand houden.

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de binnenactiviteiten worden besproken. Bekeken wordt wat kan en mag en wat mogelijk is binnen de geldende basisregels.


(geplaatst: 31-05-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Wandelen is een buitenactiviteit. Hiervoor geldt dat er in groepjes van maximaal

vier personen mag worden gewandeld waarbij anderhalve meter afstand moet

worden gehouden. Er wordt gewandeld op vrijdagmiddag in de oneven weken.


(geplaatst: 31-05-2021)


**************************************************************************************************************

Fietsen / testfietsen


                                         Deze buitenactiviteit mag eveneens weer van start gaan. Ook bij deze                                                 activiteit moeten de basisregels nog steeds gehandhaafd worden.


(geplaatst: 31-05-2021)


**************************************************************************************************************

Winnaar Prijspuzzel


De prijspakketjes zijn deze week aan de winnaars uitgereikt. Zij waren blij verrast toen de prijs werd overhandigd. Een van de gewonnen prijsjes werd door de partner aangenomen. Zij gaf aan dat ze regelmatig samen puzzels maakten, maar dat deze prijswoordzoeker door haar man was opgelost. Het was een leuke verrassing dat hij als prijswinnaar uit de ingeleverde oplossingen was gekomen.(geplaatst: 27-05-2021)


**************************************************************************************************************

KBO activiteiten


Activiteiten die dóór of namens KBO Wanssum worden georganiseerd zijn tot nader bericht opgeschort. De algemene richtlijnen / basisregels die door de overheid en RIVM zijn opgelegd, worden gevolgd. Dit houdt in dat buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen, jeu de boules nog niet opgestart kunnen én mogen worden. De huidige “Coronaregels” zijn tot en met minstens 8 juni aanstaande van toepassing. Dit houdt in dat er, naast de geldende basisregels, contact mogelijk is in groepjes van maximaal twee mensen of één huishouden.  Bij meerdere personen mag er onderling niet van samenstelling worden gewisseld. Daarnaast moet er ook nog steeds anderhalve meter afstand worden gehouden.


(geplaatst: 18-05-2021)


**************************************************************************************************************

KBO – PCOB


Directeur Sturkenboom van de organisatie KBO-PCOB geeft aan dat er veel óver senioren wordt gesproken en niet direct mét senioren. Er moeten belangrijke besluiten worden genomen over zorg en woningbouw voor senioren én over pensioenen. Om deze reden heeft hij de leden van KBO-PCOB gevraagd om hun “tegeltjes-wijsheid” in te zenden. Alle Kamerleden hebben deze week een uniek tegeltje aangeboden gekregen als geheugensteuntje. De fractievoorzitters kregen een wandtegeltje met de winnende tegelwijsheid aangeboden: “Levenswijsheid van de ouderen is het kapitaal van de samenleving “.


Een aantal tegeltjeswijsheden die leden van KBO-PCOB hebben ingediend:

-        Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je geen tijd hebt

-        Oud zijn betekent niet uitgerangeerd zijn

-        Er zijn weinig mensen waarvan ik niets kan leren 

-        Wacht niet op een mooie dag, maak er een

-        Ik word niet ouder. Ik neem alleen toe in waarde

-        Wees wijs. Heb respect voor grijs!


(geplaatst: 18-05-2021)


**************************************************************************************************************

Oogcafé Venray


Het “Oogcafé” is een ontmoetingsplaats waar blinden en slechtzienden elkaar kunnen ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie / thee kunnen zij hun ervaringen uitwisselen. Ook wordt er voorlichting gegeven over zaken die voor blinden en slechtzienden én hun partners / mantelzorgers van belang kunnen zijn.

Het Gehandicapten Platform Venray en de Oogvereniging willen het “Oogcafé” in bredere kring bekendheid geven.

De belangen van mensen met een handicap zijn vastgelegd in een VN-verdrag dat in 2016 van kracht is geworden. Inbreng vanuit de groep blinden en slechtzienden is hierbij van wezenlijk belang.

Het actuele actiepunt van het Gehandicapten Platform Venray is het verbeteren van de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het centrum van Venray.

Helaas maken blinden en slechtzienden op dit moment nog geen deel uit van de werkgroepen die zich met genoemde punten bezig houden. Om deze reden is overleg zéér gewenst.

U kunt informatie via email opvragen: info@gehandicaptenplatformvenray.nl Klik hier naast voor het volledige document

betreffende de oprichting van “Oogcafé Venray”(geplaatst: 18-05-2021)

**************************************************************************************************************

                                                                              

                                                                               Heeft u de prijspuzzel – woordzoeker die                                                                                               verleden week in het Wanssums Nieuws stond,

                                                                               al opgelost? En hebt u de oplossing al ingeleverd,

                                                                               zodat u kans maakt om een prijsje te winnen?

                                                                               U heeft tot zaterdag 22 mei aanstaande nog de mogelijkheid om de oplossing in te leveren bij Rina Stevens, Kapelstraat 21.

De winnaar wordt in week 21 (26 mei 2021) in Wanssums Nieuws bekend gemaakt. Ook zal dan de oplossing van de prijspuzzel worden gepubliceerd evenals de oplossing van de woordzoeker “Bezoek”.


(geplaatst: 18-05-2021)


**************************************************************************************************************

Samen tafelen


                                           De maandelijkse activiteit “Samen Tafelen” wordt al meer dan tien jaar                                               georganiseerd op de tweede woensdag van de maand. Helaas kunnen                                                  wij, bestuur KBO Wanssum,  de vrijwilligers die het “Samen tafelen”                                                    organiseren, nog steeds niet in een feestelijk zonnetje te zetten. Zodra                                              deze activiteit weer mag worden opgestart, zal er vast en zeker worden                                              stilgestaan bij deze heugelijke gebeurtenis.


(geplaatst: 20-04-2021)


**************************************************************************************************************

60-jarig bestaan


KBO Wanssum, Ouderenvereniging St. Leonardus, bestaat zaterdag 11

december 2021 ZESTIG jaar. Dit gegeven verdient aandacht en zeker

ook een feestje. Wanneer en hoe dit vorm wordt gegeven, kunnen we

nu nog niet aangeven.Heeft u foto’s, verhalen, anekdotes van en over activiteiten die in de

loop der jaren hebben plaatsgevonden?Wij, bestuur KBO Wanssum, stellen het op prijs als u dit met ons wilt delen.

Alvast hartelijk dank hiervoor.


(geplaatst: 20-04-2021)


**************************************************************************************************************

Senioren en Veiligheid


                                              Een onbestemd of onveilig gevoel. Het overkomt iedereen weleens.                                                    Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van                                                      vrijheid. Veilig wonen is voor iedereen belangrijk.  KBO-PCOB zet zich                                                speciaal in voor de veiligheid van ouderen. We willen voorkomen dat                                                    zij zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten                                                          voelen. De focus op veiligheid mag niet ten koste gaan van de vrijheid                                                  van mensen. Wij streven er naar reële risico’s te benoemen zonder                                                      deze uit te vergroten.


                                              April is uitgeroepen tot de maand van Senioren en Veiligheid. Samen                                                    met andere seniorenorganisaties, de politie en het ministerie van                                                        Justitie en Veiligheid geeft KBO-PCOB concrete tips om te voorkomen                                                  dat u mogelijk slachtoffer wordt.


                                              Meer informatie over het thema “Senioren en Veiligheid” kunt u                                                          vinden in het KBO-PCOB magazine april 2021 (Internetfraude) en op de                                                website, www.kbowanssum.nl. Onder het kopje “Nieuws KBO-PCOB”                                                    kunt u meer lezen over het verenigingsnieuws KBO-PCOB, de                                                                nieuwsbrief KBO-PCOB.nu en de nieuwsbrief met ledenvoordeel.


(geplaatst: 20-04-2021)


**************************************************************************************************************

Paasattentie


Naar aanleiding van de paasgedachte “Ik ben er voor jou”  hebben bestuursleden

KBO Wanssum bij alle leden een paasstukje bezorgd. Bij een paar leden zijn de

bezorgers zo vrij geweest om achterom te lopen en de attentie op de tuintafel

onder het afdak te zetten. De bezorgers mochten enthousiaste reacties in

ontvangst nemen.  Het kleurrijke paasstukje straalt positieve energie uit,

energie die wij momenteel nodig hebben om deze periode met beperkte

mogelijkheden vol te kunnen houden.


(geplaatst: 5-04-2021)


**************************************************************************************************************

Groen


                                         Al meer dan tien jaar worden de “openbaar groen percelen” in ons dorp

                                         door leden van KBO Wanssum onderhouden. Ook dit voorjaar zijn de

                                         groenmedewerkers enthousiast aan de “schoonmaakactie” begonnen.

                                         Door de natte winter is het op veel percelen hard werken om het onkruid

                                         los te maken en te verwijderen. Er zijn vele aanhangwagens met

                                         groenafval naar het milieustation in Venray gebracht. Ook lichte

                                         snoeiwerkzaamheden zijn door de groenmedewerkers uitgevoerd.

                                         De meeste percelen liggen er weer netjes bij. Heel veel dank aan de

                                         groenmedewerkers die vele uren in de weer zijn geweest.Ook worden de

                                         vrijwilligers die een steentje, ter ondersteuning, hebben bijgedragen heel hartelijk bedankt voor hun inzet.


(geplaatst: 5-04-2021)


**************************************************************************************************************

De Groenwerkers aan de slag 29 maart 2021


Het is weer lente. De temperatuur stijgt. De zon lokt iedereen naar buiten.

Het wordt weer tijd voor de voorjaar schoonmaakactie.

 

Onze groenmedewerkers hebben hun werkzaamheden weer

opgepakt.

Ze zijn druk bezig om de openbaar groen percelen onkruid

vrij te maken en  lichte snoeiwerkzaamheden uit te voeren.


Wij hopen dat alle openbaar-groen-percelen er komend

weekend op hun "Paasbest" er bij liggen.


Groenmedewerkers KBO Wanssum,

hartelijk dank voor jullie inzet.
(geplaatst: 30-03-2021)


Groen - 20210329_2
Groen - 20210329_3
Groen -  20210329_1

**************************************************************************************************************

Contributie 2021


De automatische incasso opdrachten met betrekking tot het innen van de jaarlijkse contributiebijdragen, zijn verwerkt en inmiddels afgeboekt.

Er staan nog een aantal boekingen open. Dit betreft leden die (tot nu toe) géén machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven.


Mocht u de jaarlijkse contributiebijdrage nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u deze bijdrage zo spoedig mogelijk, handmatig, over te boeken.

Het rekeningnummer van KBO Wanssum is: NL 88 RABO 0156 3901 16.


Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.(geplaatst: 29-03-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Voorlopig wordt het wandelen geannuleerd. Dit betekent voor nu dat de wandelactivititeit op Goede vrijdag 2 april en op vrijdag 16 april komt te vervallen. Het is helaas nog steeds wachten op mooiere en betere tijden, wachten op versoepelingen van de geldende maatregelen. Blijf gezond en blijf uitkijken naar wat individueel wél kan en wat wél mogelijk is.


(geplaatst: 29-03-2021)


*************************************************************************************************************

COHESIE berichtgeving

(geplaatst: 29-03-2021)


*************************************************************************************************************

Eenzaamheidscampagne Samen Doen
(geplaatst: 29-03-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


De activiteit “Wandelen” op vrijdag 19 maart is geannuleerd, vanwege verlenging van de

“lockdown”.


Blijf gezond …..


(geplaatst: 16-03-2021)


**************************************************************************************************************

Algemene Ledenvergadering (ALV)


In het informatieboekje 2021 KBO Wanssum staat vermeld dat de ALV op donderdag 18 maart aanstaande onder voorbehoud  zou plaatsvinden. Helaas waren wij, bestuur KBO Wanssum, iets té optimistisch bij het plannen van genoemde bijeenkomst. Met de nu geldende maatregelen mag deze activiteit niet worden georganiseerd. Wij moeten, jammer genoeg, deze algemene ledenvergadering doorschuiven naar een nog te bepalen datum en tijdstip. Momenteel kunnen wij nog niet aan geven wanneer we weer een grotere bijeenkomst mogen organiseren.

Wij houden u op de hoogte.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Samen tafelen


Deze maandelijkse activiteit wordt al ruim tien jaar georganiseerd op

de tweede  woensdag van de maand.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om de vrijwilligers die het

“Samen tafelen”  organiseren, in een feestelijk zonnetje te zetten.

Zodra deze activiteit weer mag worden opgestart, zal er zeker worden

stilgestaan  bij deze heugelijke gebeurtenis.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Kerstviering


                             Ook al kijken wij nu uit naar het voorjaar, naar zon en warmte, toch vragen wij

                             nu  al aandacht voor de kerstviering. De kerstviering 2021 staat gepland voor

                             donderdag 16 december aanstaande. Noteer deze datum alvast in uw agenda, of

                             kruis de datum aan op uw kalender. Wij hopen met zijn allen dat de opgelegde

                             maatregelen dan zover zijn versoepeld dat we weer met zijn allen het kerstfeest

                             kunnen vieren.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

60-jarig bestaan


KBO Wanssum, Ouderenvereniging St. Leonardus, bestaat 11 december 2021 ZESTIG jaar. Dit gegeven verdient aandacht en zeker ook een feestje. Wanneer en hoe dit vorm wordt gegeven, kunnen we nog niet benoemen. Heeft u foto’s, verhalen, anekdotes van en over activiteiten die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden?  Wij, bestuur KBO Wanssum, stellen het op prijs als u dit met ons wilt delen. Alvast hartelijk dank hiervoor.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Groen onderhoud in Wanssum "klik op rechter bovenhoek voor vergroting".


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Bij het KBO-PCOB Magazine en De Schakel was dit keer een extra boekje toegevoegd van

“De Centrale van Ouderenverenigingen Venray”, bestemd voor alle thuiszittende ouderen in de gemeente Venray.  Het boekje heeft de titel “Deugende en ondeugende gedichten en verhalen”.

Er zijn mooie gedichten en verhaaltjes in opgenomen. Kortom:  de moeite waard om in te bladeren én te lezen.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Puzzel - woordzoeker


De prijswinnaars waren blij verrast bij het aannemen van de prijs. 

Iedereen die de oplossing van de woordzoeker heeft ingeleverd,

heeft een gedrukt exemplaar van het Jaaroverzicht 2020 – KBO Wanssum

gekregen.

Wij, bestuur KBO Wanssum, wensen hen veel leesplezier.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


                            De activiteit “Wandelen” op vrijdag 5 maart is geannuleerd, vanwege verlenging                                van de “lockdown”. Nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen van de overheid                                        worden verder afgewacht. De wandeling op 19 maart blijft vooralsnog onder                                        voorbehoud staan.


                            Blijf gezond …..


(geplaatst: 2-03-2021)


schoenen
Afscheid dirigent1__20210222
Afscheid dirigent2__20210222

**************************************************************************************************************

Afscheid dirigent Sint Leonarduskoor


Zondag 21 februari 2021 was het bijna 25 jaar geleden, dat Piet Kuijpers als dirigent bij ons Sint Leonarduskoor is begonnen. En nu gaat hij vertrekken. Wat hebben we toch een fijne tijd gehad. Hele leuke repetities, ondanks dat we niet altijd direct luisterden en wij maar door bleven kletsen en lachen. De “Cecilia feesten” waren ook altijd heel gezellig. Er werd altijd een gedicht of voordracht verzorgd. Het eten was ook altijd heerlijk.


Praktisch alle leden van het Sint Leonarduskoor waren in de kerk

aanwezig om Piet de laatste keer te horen spelen. Contactpersoon

Trees van Ham heeft Piet namens alle leden een mooie bos

bloemen gegeven.

Als wij weer bij elkaar mogen komen, nodigen wij dirigent

Piet Kuijpers en echtgenote Nel uit voor een officieel afscheidsfeestje.

Piet was in zijn slotwoord emotioneel en had er zichtbaar moeite mee .

Maar hij zei ook dat we altijd een beroep op hem kunnen doen.

Namens alle leden van het Sint Leonarduskoor.
(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Nationale complimentendag


Elk jaar op 1 maart is het “Nationale Complimentendag”. Deze Complimentendag' draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van een persoonlijke blijk van waardering.


Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de (mede)mens,

juist daarom, wel het diepst raken. Complimenteren gaat niet

iedereen altijd even gemakkelijk af.


Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment

persoonlijk en oprecht is.Het is bijzonder! Dit meest indrukwekkende “cadeau” is niet te koop!


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************


De activiteiten van KBO Wanssum zijn tot nader bericht opgeschort!


(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************

Jaaroverzicht 2020


Ook voor 2020 is een jaaroverzicht van KBO Wanssum samen gesteld.

Genoemd jaaroverzicht is op de website www.kbowanssum.nl  gepubliceerd.

Sinds 8 februari kunt u het jaaroverzicht op de website bekijken.

Heeft u toch liever een papieren versie van het genoemde jaaroverzicht 2020,

dan kunt u dit bij het secretariaat van KBO Wanssum kenbaar maken.

Wij, bestuur KBO Wanssum, zorgen ervoor dat u, zo spoedig mogelijk,

een gedrukt exemplaar in de brievenbus krijgt.


(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************“Beweeg” woordzoeker


                              De oplossing van de woordzoeker:

                              Wat is het toch leuk om in beweging te zijn.


                              Uit de ingeleverde goede oplossingen zijn drie winnaars getrokken. Hierbij                                          waren twee bestuursleden en een KBO-lid aanwezig. Wij, KBO Wanssum,                                              feliciteren de winnaars met hun welverdiende prijs. De prijswinnaars                                                  hebben hun prijs al in ontvangst mogen nemen.

                              De winnaars zijn:  mevrouw Nel Frederix – mevrouw Mie Janssen – mevrouw                                        Trees van Ham

(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************

Tijdens een winterwandeling kun je de mooiste foto's maken

in Wanssum en omgeving........

(geplaatst:13-02-2021)


IMG-2829
IMG_6492
IMG-2827
IMG-2825
IMG-2811
IMG_6526
IMG_6529
IMG_6532
IMG_6533

**************************************************************************************************************

Wandelen


Wandelen op vrijdag 19 februari gaat niet door, vanwege verlenging van

de “lockdown”. 

De nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen worden verder afgewacht.

De wandelingen op 5 maart en 19 maart blijven vooralsnog onder voorbehoud

staan. Blijf gezond …..


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Jaaroverzicht 2020


Het jaaroverzicht 2020 van KBO Wanssum is opgesteld en op deze website (www.kbowanssum.nl) opgenomen. Ga naar de pagina Jaaroverzicht of (klik hier).

Heeft u liever een papieren exemplaar van het jaaroverzicht 2020, dan kunt u dit bij het secretariaat kenbaar maken.

Wij zorgen dat u een gedrukte versie in de brievenbus krijgt.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Contributie 2021


De jaarlijkse contributie is eind januari 2021 van uw bankrekening afgeschreven mits u, als lid KBO Wanssum, hiervoor een automatische incasso machtiging heeft afgegeven.


Heeft u ervoor gekozen om de contributie zelf te betalen, dan zien wij graag het vereiste bedrag van € 20.—per persoon overgemaakt op het rekeningnummer NL 88 RABO 0156 3901 16 ten name van Ouderenverenging St. Leonardus Wanssum.  Alvast heel hartelijk bedankt.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

KBO Limburg


KBO Limburg vraagt aandacht voor onze (alleenstaande) medemens onder het motto “EFFE BELLEN”. Kijk eens om je heen en bel ook eens iemand die alleen is.


De poster die oproept om eens een keer te bellen vindt u op de pagina “Diverse” of (klik hier).

De poster wordt ook opgenomen in Wanssums Nieuws.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Persbericht


OUDEREN VANAF 70 JAAR ZONDER OMNIBUZZ PAS REIZEN GRATIS MET OMNIBUZZ NAAR VACCINATIELOCATIES IN LIMBURG.


Ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz pas worden gratis vervoerd naar de locatie waar ze gevaccineerd worden tegen corona.

Dat hebben de 30 deelnemende gemeenten aan de GR Omnibuzz besloten.

Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing).


Het Rijk stelt zich in haar vaccinatiecampagne op het standpunt dat ouderen die geen WMO-vervoersindicatie hebben, zelf het vervoer moeten regelen.


Omdat dit de gemeenten voor een aantal dilemma’s plaatst, hebben zij een ander besluit genomen. Bovendien hebben zij minister De Jonge in een brief gevraagd ook de ouderen die geen WMO-vervoersindicatie hebben gratis Omnibuzz vervoer ter beschikking te stellen.


Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie sowieso gratis.

Het volledige persbericht ziet u in Wanssums Nieuws én op deze website www.kbo.wanssum.nl  op de pagina “Diverse” of (klik hier) .


(geplaatst:8-02-2021)


schoenen

**************************************************************************************************************

Beweegwoordzoeker Venray beweegt
(geplaatst: 4-02-2021)


**************************************************************************************************************

KBO en L1 start Limburg in beweging
(geplaatst: 1-02-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Het wandelen op vrijdag 22 januari en vrijdag 5 februari gaat niet door,

vanwege  verlenging lockdown. De nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen

worden verder afgewacht.

De wandeling op 19 februari blijft vooralsnog onder voorbehoud staan.

Blijf gezond …..


(geplaatst:16-01-2021)


**************************************************************************************************************

Persbericht KBO en L1
(geplaatst: 24-01-2021)