Samenstelling bestuur:


Voorzitter:                                                            

Mevrouw Lillian Lucassen - van Els

Telefoon: 06 1317 2540

E-mail: secretariaat@kbowanssum.nl


Vicevoorzitter:                                                 

vacant


Secretaris:

Mevrouw Lillian Lucassen - van Els

Telefoon: 06  1317 2540

E-mail: secretariaat@kbowanssum.nl

Postadres: 

Venrayseweg 26A, 5861BE Wanssum


2de secretaris / notulist:

Mevrouw Rina Stevens - Cox

Telefoon: 06 1211 2978

E-mail: kbonotulist@gmail.com


Penningmeester:

De heer Jos Meelkop

Telefoon: 0478  532 611

Email: liesmeelkop@hotmail.com


Bestuurslid / Groen:

De heer Piet van Gerven

Telefoon: 0478 531 858

E-mail: pjhvangerven@gmail.com


Bestuurslid / Ledenadministratie:

Mevrouw Anna-Karina Vermeulen - Linders

Telefoon: 06 1242 1038

E-mail: ledenadministratie@kbowanssum.nl
Het bestuur wordt ter zijde gestaan door:


Financieel ondersteuner:                                               De heer Herman van de Ven                                           

Telefoon: 0478 532 660

E-mail: hermanvdven@outlook.com


Geestelijk adviseur:

Zeereerwaarde Heer Pastoor H. van Horne

Plein 5, 5863 AT Blitterswijck

Telefoon: 0478 531 270

E-mail: pastoorvanhorne@zonnet.nl
Bestuursvergaderingen:


Het bestuur vergadert maandelijks.


Als u van mening bent dat een bepaald onderwerp door het bestuur besproken dient te worden, kunt u dit via de secretaris inbrengen.

Dringend verzoek om het te bespreken onderwerp tijdig aan de secretaris door te geven.