KBO Wanssum - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij verwijzen naar het Privacyprotocol KBO Limburg – zie hierboven


Verdere informatie: 


Ledenadministratie:

 • Bevat: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, datum trouwdag (voor wie deze melding wil doen), aan welke activiteit deelnemend
 • Inzien en wijzigen: ledenadministratie, financieel ondersteuner
 • Inzien: voorzitter, vice-voorziter, penningmeester


Overzichten deelname activiteiten:

 • Bevat: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, soms kolom ‘betaald’
 • Inzien en wijzigen: organisatoren van de activiteit
 • Inzien: ledenadministratie, financieel ondersteuner, penningmeester


Overzichten bezorgadressen blad KBO Limburg "ONS Limburg", De Schakel:

 • Bevat: naam, adres
 • Inzien en wijzigen: organisator bezorgdienst
 • Inzien: bezorgers


Jaaroverzicht:

 • Kán privacygevoelige informatie bevatten, zoals namen en / of foto’s
 • Plaatsing ter beoordeling van de samensteller
 • Wordt opgenomen op website van KBO Wanssum  www.kbowanssum.nl)
 • Wordt gelezen / kan ingezien worden door leden KBO Wanssum
 • Kán via de website (www.kbowanssum.nl) worden ingezien door niet-leden


Informatieboekje:

 • Kán privacygevoelige informatie bevatten, zoals namen en/of foto’s
 • Plaatsing ter beoordeling van de samensteller
 • Wordt bij leden op het thuisadres bezorgd
 • Wordt opgenomen op website van KBO Wanssum  (www.kbowanssum.nl)
 • Wordt gelezen / kan ingezien worden door leden KBO Wanssum 
 • Kán via de website (www.kbowanssum.nl) worden ingezien door niet-leden


Website:

 • Kán privacygevoelige informatie bevatten, zoals namen en/of foto’s
 • Plaatsing ter beoordeling van webmaster en 2de webmaster
 • Door iedereen te bekijken
 • Wijzigen: Webmaster en 2de webmasterKlik op de rechter bovenhoek van het document. Het document wordt dan vergroot en kan geprint worden.